Mis vahe on uurimisel ja reporteril?


Vastus 1:

Raadios ja teleris edastab või loeb reporter talle antud uudiseid. Ajakirjaniku loetud uudised on kogunud ja koostanud üks või mitu uudiste kogumise allikat, kuid peaaegu mitte kunagi ta ise.

Uurimisreporter, nagu NBC Richard Engel, läheb isiklikult väljale (kuhu iganes lugu teda viib) ja küsitleb isiklikult inimesi uudisloo tõe otsimiseks. Ta uurib lisaks loo tuttavate või osa inimestega küsitlemisele ka dokumentaalseid tõendeid, mis jõuavad loo tõesuseni.

Trükitud kujul (nagu New York Times), välja arvatud juhul, kui lugu omistatakse mõnele teisele allikale, näiteks The Associated Press või Reuters, kirjutavad suurema osa lugudest reporterid, kes tegelesid uurimisega.


Vastus 2:

Reporter läheb sündmustele ja kirjutab sellest, mida ta näeb ja kuuleb. Uurimisreporter saab aimugi, et toimub midagi ebaseaduslikku või varjatud ning ta alustab uurimist, et teha kindlaks, kas see vastab tõele. Näiteks reporter “teatab”, et tekkis tehase tulekahju; uuriv reporter võib kahtlustada kindlustuspettusi, nii et ta hakkab tõendite otsimiseks ringi otsima. Mõnikord ei selgu juurdlus midagi, siis ei jõua miski uudiseni. Mõnikord kinnitatakse kahtlustused ja ta nõuab seadust.